Asociace AKU-BAT CZ, z.s. sdružuje nejvýznamnější subjekty aktivní v oblasti akumulace energie, agregace flexibility a využívání vodíku.

Podporujeme spolupráci našich členů v celém spektru služeb, od využití akumulace v průmyslu, energetice či jako prvku flexibility, přes e-mobilitu až po rozvoj vodíkových technologií a další.

Rozmanitost členské základny spolku předurčuje náš komplexní pohled na akumulaci jako celek.

Aktivně se podílíme na tvorbě nových zákonů a nastavování podmínek nových dotačních titulů. Máme nejaktuálnější informace o probíhajících i chystaných legislativních změnách nejen v ČR, ale i v EU, které sdílíme s naší členskou základnou.

Úzce spolupracujeme se Solární asociací a dalšími oborovými spolky. Jsme zakládajícím členem Svazu moderní energetiky. Jan Fousek, ředitel Asociace AKU-BAT CZ, je součástí představenstva obou těchto institucí.

Naše vize

 • Cílem Asociace pro akumulaci energie je prosazovat podmínky pro rozvoj všech druhů akumulace energie (baterie, vodík, Power 2 gas, Power 2 heat aj.).
 • Jako vůbec první asociace svého druhu v regionu střední a východní Evropy vznikl AKU-BAT CZ v reakci na současný boom urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů energie a v důsledku toho nutnosti akumulovat elektrickou energii.
 • Jsme přesvědčeni, že akumulace dělá z obnovitelných zdrojů baseloadový zdroj a že pokud chce ČR splnit své klimatické závazky a neztrácet tempo se zbytkem Evropy, musí stát přestat bránit jejímu rozvoji.
 • Tlakem na změnu příslušné legislativy usilujeme o vytvoření základních pravidel pro akumulaci, která u nás stále chybí.

Naše cíle

 • Zavedení pojmu akumulace do energetického zákona včetně zakotvení nové podnikatelské činnosti v energetice se samostatnou kategorií licence.
 • Vzájemná spolupráce subjektů aktivních v celém spektru služeb spojených s akumulací, e-mobilitou, výstavbou a servisem energetických zdrojů.
 • Pomoc s organizováním tendrů na výstavbu akumulačních zařízení a zprostředkování kontaktu s našimi členy z široké škály výrobců baterií (BESS), elektroinstalačních firem, poradenských společností, softwarových firem, bank apod.
 • Podpora rozvoje elektromobility.
 • Využití akumulace jako prvku flexibility, pro rozvoj obnovitelných zdrojů, e-mobility, agregace a dalších.
 • Podpora využití akumulace v průmyslu.
 • Umožnit i samostatně stojícím bateriím stát se běžnou součástí elektrické sítě.
 • Podpora rozvoje vodíkových technologií.

Vedení asociace

Jan
Fousek

Výkonný ředitel

AKU-BAT

Martin
Panáč

Předseda představenstva

Siemens

Zdeněk
Tříska

Člen představenstva

Solar Global

Jan
Patřičný

člen představenstva

Decci

Matěj
Řehák

člen představenstva

SOLARTEC

Information about the person

Tomáš
Pleskač

člen představenstva

ČEZ

Jaroslav
Rys

Člen představenstva

TESLA Energy Group

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA

ČLENOVÉ A PARTNEŘI