Vodíkový klub

Účelem vodíkového klubu, který vznikl v rámci Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, je provádět a koordinovat činnosti vedoucí k vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj vodíkových technologií a vodíkového hospodářství, spojeného s využitím obnovitelné energie na území České republiky.

Cíle a témata pracovní skupiny:

 • Zastupovat zájmy členů klubu ve vztahu k národním úřadům a institucím a institucím Evropské unie a mezinárodním organizacím
  • Shromažďujeme a připravujeme nové informace o legislativě na evropské a národní úrovni, se kterými budeme v rámci klubu dále dle potřeby pracovat a v případě potřeby učiníme další potřebné kroky.
  • Při přípravě legislativních úprav a tvorbě na národní a evropské úrovni v oblasti vodíkových technologií se budeme aktivně podílet na jejich přípravě a expertíze, a to zejména s důrazem na prosazení společných zájmů členů vodíkového klubu.
  • Předložíme návrhy pro financování vodíkových projektů.
 • Vzájemné propojení know-how členů vodíkového klubu
  • Společně diskutujeme jednotlivá koncepční řešení připravovaných a realizovaných vodíkových projektů včetně s nimi spojené výroby obnovitelné energie.
  • Shromažďujeme a vyhodnocujeme informace o možnostech investiční a/nebo provozní podpory pro vodíkové projekty, o průběhu stavebního povolení a samotné realizaci vodíkových projektů. Podporujeme odstranění případných bariér.
  • Vzájemně se informujeme o svých činnostech v rámci vodíkového hospodářství, odstraňujeme bariéry rozvoje sektoru a navrhujeme řešení.
 • Podpora a asistentce členům klubu
  • Dle potřeby členů klubu poskytujeme další součinnost, která pomůže s rozvojem vodíkového hospodářství v ČR

Matěj
Kruml

VEDOUCÍ VODÍKOVÉ SEKCE

Pořádané akce a webináře:

Nebyla nalezena žádná událost!

Zajímají vás již proběhlé akce?