Proč se stát členem?

Legislativa

Legislativa

Příležitost aktivně se skrz AKU-BAT podílet na tvorbě nových zákonů a mít přístup k nejnovějším informacím o probíhajících i chystaných legislativních změnách v ČR i v EU.

Byznys

Byznys

Možnost vzájemného obchodního propojení členů asociace.

Akce

Akce

Pro členy pořádáme semináře, webináře a podcasty na aktuální témata v ČR i ve světě.

Informace

Informace

Přístup k aktuálním informacím z oblasti akumulace, obnovitelných zdrojů a legislativy nejen z ČR v podobě pravidelných reportů a newsletterů.

Kontakty

Kontakty

Možnost propojení s vrcholnými představiteli ministerstev, vysoce postavenými pracovníky státních energetických institucí a top manažery energetických a průmyslových firem.

Média & Konference

Média & Konference

Možnost společných výstupů v médiích a na konferencích.

Spolupráce

Spolupráce

Úzká koordinace aktivit s ostatními asociacemi moderní energetiky v ČR, EU i ve světě.

Vliv

Vliv

Ovlivňujeme nastavení dotačních titulů, legislativy i technických norem pro rozvoj podnikání v ČR.

Více v našem informačním letáku.

Druhy členství

Řádné členství

Řádní členové mohou využít všech výhod členství, které jsou shrnuty výše, hlasují na valné hromadě a aktivně mohou ovlivňovat chod asociace. Členové jsou přijati na základě rozhodnutí výkonného ředitele asociace.

Přidružené členství

Do kategorie přidruženého členství spadají pouze individuální členové, revizní technici, energetičtí auditoři, start-upy, menší firmy s vlastní bateriovou instalací v řádu desítek až stovek kW (např. průmyslové podniky, logistická centra, drobní živnostníci s vlastní baterií či/a FVE), vybraná zájmová sdružení apod.

Tento typ členství je pouze informační, členům není umožněno hlasovat na valné hromadě a podílet se na chodu asociace. Každá žádost o přidružené členství podléhá posouzení výkonného ředitele po předchozí diskuzi s představenstvem asociace.

Členství v představenstvu

Vedle všech výhod řádného členství rozhodují členové představenstva o nejdůležitějších krocích a celkovém směřování asociace. Členy představenstva volí valná hromada.

Partnerství

Pokud Vám nevyhovuje žádné z výše popsaného členství, neváhejte nás kontaktovat a sjednat si individuální podmínky v rámci partnerství s asociací AKU-BAT.

Členové představenstva

Členové asociace

Přidružení členové

Partneři

Staňte se členem

Žádost