in yt spotify

  ŽADATEL  SÍDLO / BYDLIŠTĚ ŽADATELE

  KORESPONDENČNÍ ADRESA:

  VÝŠE ČLENSKÉHO POPLATKU

  TYP ČINNOSTÍ V OBORU AKUMULACE ENERGIE V BATERIÍCH, VE KTERÉ ŽADATEL PODNIKÁ / JE AKTIVNÍ:

  Výrobce Elektrické EnergieObchodník S EnergiemiDeveloper/ Projektant Energetických ProjektůDistributor/LdsPoradenská/ Konzultační SpolečnostSpolek/ Sdružení/ AsociaceBankaDodavatel Software A Bms/EmsVýzkum / vývojVýroba / obchodNevládní / nezisková organizaceDodavatel/ Výrobce Baterií

  InvestorProvozovatel Baterie (Bess)E-Mobilita (Dobíjecí Infrastruktura, Sw Apod.)VodíkPrimární Zaměření Mimo EnergetikuVzdělavací InstituaceElektroinstalační PráceProvoz / výstavbaPoradenstvíFotovoltaikaJiné

  KONKRÉTNÍ TÉMA ČI ČINNOST, KTERÉ BY SE CHTĚL ŽADATEL V RÁMCI SPOLKU AKTIVNĚ VĚNOVAT:

  PODMÍNKY ČLENSTVÍ

  Členem spolku AKU-BAT se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba. Předpokladem pro udělení členství je souhlas se stanovami spolku a platebním řádem spolku. O udělení členství rozhoduje výkonný ředitel na základě vyplněné písemné přihlášky žadatele.

  Členství v AKU-BATu oficiálně vzniká uhrazením členského příspěvku. Každý člen je povinen dodržovat stanovy a usnesení orgánů spolku. Členi, kteří jsou současně právnickými osobami, zastupuje při jednání v orgánech spolku jeden zástupce vykonávající práva a povinnosti člena.