Na těchto webových stránkách pracujeme se soubory cookies. Více si o naší práci s cookies můžete přečíst níže. 

Naše kontaktní údaje jsou: 

AKU-BAT CZ, z.s.

Křižíkova 680/10b, Karlín

186 00 Praha

IČ 06286429 

L 68830/MSPH Městský soud v Praze

Tel: +420 602 378 660
E-mail:info@akubat-asociace.cz

Co jsou cookies a k čemu slouží

Cookies jsou textové soubory, které po omezenou dobu ukládají určité informace. V okamžiku, kdy poprvé vstoupíte na příslušnou internetovou stránku, váš prohlížeč tyto soubory automaticky stáhne a uloží do vašeho zařízení (telefon, tablet, počítač). Soubor cookie obsahuje nejméně dva komponenty, a to název a hodnotu souboru. Obvykle obsahuje také datum, kdy dojde k jeho automatickému smazání (to je nastaveno podle plánované životnosti daného souboru). Existuje rozdíl mezi soubory cookies platnými po dobu relace (session cookies) a trvalými soubory cookie (persistent cookies). Soubory cookie platné po dobu relace jsou automaticky vymazány ihned poté, co příslušná prohlížecí relace skončí. Trvalé soubory cookie zůstanou ve vašem počítači uloženy po celou dobu životnosti příslušných souborů cookies a k jejich vymazání dojde až na konci uvedené doby. 

Soubory cookie jsou určeny k tomu, aby uživatelům usnadňovaly návštěvy internetových stránek a aby pro ně byly návštěvy uživatelsky příjemné. Soubory cookies si uloží vámi preferované nastavení, a pokud se na určitou internetovou stránku vrátíte opakovaně, umožní stránce „vzpomenout si“, které produkty jste naposledy vložili do košíku, nebo zajistí, aby se stránka automaticky zobrazila ve vámi preferovaném nastavení nebo s preferovanou velikostí písma.

Jaké typy cookies používáme

Konkrétní cookies a bližší informace přímo o nich najdete v tabulce v závěru této části. Nastavení souhlasu s používáním cookies na webu www.akubat-asociace.cz můžete provést na stránce “Nastavení cookies”.

Proč můžeme cookies zpracovávat

technickými, funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli poskytovat.

Analytické cookies nám umožňuje zpracovat tzv. oprávněný zájem. K takovému zpracování vás ale samozřejmě nesmíme jakkoliv nutit a můžete proti němu vznést tzv. námitku (kontaktní údaje uvádíme výše). Zpracování těchto cookies můžete kdykoliv zastavit prohlížením webových stránek v anonymním režimu, nebo zakázat v nastavení vašeho prohlížeče.

Marketingové cookies můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu. Váš souhlas odvozujeme z nastavení vašeho prohlížeče. Zpracování těchto cookies můžete kdykoliv zastavit prohlížením webových stránek v anonymním režimu, nebo zakázat v nastavení vašeho prohlížeče. 

Jak jde zabránit využívání cookies

Cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našich webových stránkách, se posuzují v podobě hromadného celku, tedy v podobě, která neumožňuje identifikaci návštěvníka webu jako jednotlivce.

Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.  I vy sami si můžete v nastavení svého prohlížeče upravit povolení využívání souborů cookie tak, aby více odpovídalo vašim potřebám. Většina prohlížečů vám umožní přijmout či vymazat všechny soubory cookie nebo dovolit využívání pouze některých typů souborů cookie. Zamezit ukládání souborů cookies do vašeho koncového zařízení můžete tak, že v nastavení svého prohlížeče zvolíte funkci „nepovolovat cookies“ („do not accept cookies“). 

Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/nastavení cookies:

Odmítnutí všech souborů cookies může mít za následek funkční omezení určitých internetových stránek.

PŘEHLED POUŽÍVANÝCH COOKIES

Tabulka s přehledem cookies.

NázevTypPoskytovatelExpiracePopis
CookieConsent Technickéwww.akubat-asociace.cz1 rokUkládá stav souhlasu uživatele se soubory cookie pro aktuální doménu
JSESSIONID Technickéwww.akubat-asociace.czSessionZachovává stavy uživatelů napříč požadavky na stránky
_dc_gtm_UA-#Analytickéwww.akubat-asociace.cz1 denPoužívá správce značek Google k načítání skriptu Google Analytics.
_gaAnalytickéwww.akubat-asociace.cz2 rokyPoužívá ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku.
_gatAnalytickéwww.akubat-asociace.cz1 denPoužívá Google Analytics ke snížení počtu dotazů
_gidAnalytickéwww.akubat-asociace.cz1 denPoužívá ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku.
collectAnalytickégoogle-analytics.comSessionPoužívá se k odesílání dat do Google Analytics o zařízení a chování návštěvníka. Sleduje návštěvníka napříč zařízeními a marketingovými kanály.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

AKU-BAT CZ, z.s., Křižíkova 680/10b, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 062 86 429, Česká republika, (dále jen AKU-BAT) striktně dodržuje právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, především Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabylo účinnosti k 25. květnu 2018.

V souvislosti se svým posláním a činností AKU-BAT zpracovává osobní údaje:

1. účastníků vzdělávacích a jiných akcí – jméno, příjmení, služební mobil, emailovou adresu, (v případě specifických akcích číslo občanského průkazu) za účelem fakturace, kdy právním titulem zpracování je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
kvalifikace (tzv. zácvik). Právním důvodem zpracování splnění právní povinnosti čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, (§ 178b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců a § 98 zákona o zaměstnanosti v souladu s usnesením vlády ČR č. 962 ze dne 24.11.2014).

2. návštěvníků webových stránek – síťové identifikátory tzv. cookies. Tyto informace jsou anonymní (např. druh prohlížeče, název domény poskytovatele internetového připojení). Účelem zpracování je zlepšování (analytické cookies) a zajištění správného fungování webových stránek (esenciální cookies). Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem dle čl. 6 písm. f) GDPR.

3. členů– kontaktní údaje kontaktních osob a dalších zástupců svých členů – jméno, příjmení, funkce ve firmě, služební mail, služební telefon za účelem realizace členství, kdy právním titulem zpracování je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, případně oprávněný zájem dle čl. 6 písm. f) GDPR (zasílání informací formou obchodních sdělení o dalších službách, které AKU-BAT nabízí).

Účelem zpracování osobních údajů může být také přímý marketing/zasílání obchodních sdělení, kdy obchodní sdělení je zasíláno na emailovou adresu pouze na základě předchozího souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Možnost odvolat souhlas a odmítnout zasílání obchodních sdělení je možná kdykoliv.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro uvedené zákonné účely a budou uchovávány po dobu, která nepřesáhne dobu nutnou pro splnění účelu, pro který jsou shromažďovány a zpracovávány. Bezpečnost, neporušitelnost a důvěrnost osobních údajů je zajištěna realizací přiměřených bezpečnostních technických a organizačních opatření. Osobní údaje se neprodávají ani jinak neposkytují komerčním subjektům.

Jakékoli další zpracování osobních údajů mimo zde uvedených probíhá na základě souhlasu subjektu údajů (např. pořizování fotografií a jejich publikování v médiích, na sociálních sítí).

Osobní údaje zpracovává přímo AKU-BAT.

Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.
Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům nebo jiným subjektům v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem).

Subjekt osobních údajů má právo žádat AKU-BAT o přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, stejně jako vznést námitky proti jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost, pokud to není v rozporu s účelem zpracování.

Dále má právo odvolat souhlas v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu.

Při zpracování osobních údajů AKU-BAT nedochází k použití osobních údajů k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

Kontakt na správce osobních údajů:

AKU-BAT, z. s.
Bc. Renáta Menclerová
Křižíkova 680/10b, 186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 062 86 429
info@akubat-asociace.cz

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně přezkoumávány a AKU-BAT si vyhrazuje právo na jejich případnou změnu.

Aktualizováno 5. 1. 2023