SAF

Cílem sdružení je podpora rozvoje agregace elektřiny a využití flexibility v energetice. SAF koordinuje technické záležitosti a jednotná obchodní a legislativní stanoviska za sektor agregace.

SAF

Naše cíle

Byznys

Obchod

Podpora a propojení agregátorů a poskytovatelů flexibility

Koordinace s ČEPS a PDS při revizích kodexů PS/DS

Konzultace v ICT při implementaci individuálních a centrálních systémů (EDC, CBP, smart metering a systémy PDS)

Legislativa

Legislativa

Koordinace pozic za celý sektor agregace flexibility vůči státním institucím (MPO, OTE, ERÚ, ČEPS, ČSRES, NAP SG, apod.)

Připomínkování legislativy (např. novely EZ a navazující vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, apod.)

Spolupráce s ERÚ při revizi pravidel trhu, tvorbě nového designu trhu a přípravě NTS

Informace

Nezávislost

Etický kodex pro nastavení důvěryhodnosti mezi subjekty v novém odvětví

Média & Konference

Média & Konference

Infoservis a semináře pro zajištění informovanosti sektoru

Řídící výbor a vedení

Petr
Řeháček

Ředitel SAF

SAF

Jan
Fousek

Výkonný ředitel

AKU-BAT

Člen
ŘV

Pozice

Společnost

Člen
ŘV

Pozice

Společnost

Člen
ŘV

Pozice

Společnost

Člen
ŘV

Pozice

Společnost

Člen
ŘV

Pozice

Společnost

Člen
ŘV

Pozice

Společnost

Zakládací listina ke stažení.

Členství

BASIC: ZÁKLADNÍ VARIANTA INFOSERVISU PRO POSKYTOVATELE A AGREGÁTORY FLEXIBILITY

• účast na pracovních setkáních

• bez účasti v ŘV SAF a schvalování pozičních dokumentů

• cena 20.000 Kč/rok

FULL: PLNÁ VARIANTA ČLENSTVÍ S ROZHODOVACÍMI PRAVOMOCEMI

• hlasovací právo ve stanoviscích SAF

• možnost volby zástupce společnosti do ŘV SAF

• cena 40.000 Kč/rok

VÝHODY ČLENSTVÍ BASIC FULL
Infoservis SAF (newsletter)
Zveřejnění loga na webu a ostatních prezentacích SAF
Prezentace vlastních témat na pracovních schůzích SAF
Účast na pracovních schůzích SAF a návrhy podnětů k jednání
Schvalování stanovisek SAF
Možnost nominace zástupce do ŘV SAF
Volba výkonných členů SAF

Každý řádný člen asociace AKU-BAT je i členem SAF BASIC, pokud o to projeví zájem.

ČLENOVÉ

Staňte se členem

Žádost