AKU-BAT CZ

AKU-BAT CZ, z.s. je asociace sdružující nejvýznamnější subjekty aktivní v oblasti akumulace energie.

Jejími členy jsou nadnárodní energetické firmy, mezinárodní i tuzemští výrobci baterií, nejvýznamnější hráči na poli obnovitelných zdrojů energie, banky, průmyslové podniky, energetické poradenské společnosti, právní firmy a výzkumné instituce.

Naše vize

Cílem AKU-BAT CZ je prosazovat podmínky pro rozvoj elektrické energie z baterií.

Jako vůbec první asociace svého druhu v České republice chceme svou činností přispět k vnímání energie z baterií jako plnohodnotného zdroje a širší integraci bateriových systémů do elektrické rozvodné sítě.

Asociace vznikla v reakci na současný boom urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů energie, a v důsledku toho nutnosti akumulovat elektrickou energii.

Priority a zájmy asociace

  • prosazení akumulace jako důležitého stabilizačního prvku pro zajištění rovnováhy energetické soustavy ČR,
  • možnost aktivně využívat bateriového úložiště jako zdroje podpůrných služeb a pro vlastní potřebu,
  • úprava pravidel trhu pro podporu skladování elektřiny a úprava síťového kodexu pro akumulaci,
  • aplikace tarifů regulovaných plateb cen elektřiny,
  • úzká koordinace s provozovatelem přenosové soustavy a provozovateli distribučních sítí,
  • spolupráce s evropskými zájmovými skupinami a členství v důležitých asociacích k vytvoření koordinovaného tlaku na Evropskou komisi pro vytvoření závazných pravidel pro akumulaci energie.

Tři závazné cíle

  • legislativní zakotvení bateriových systémů a dalších forem akumulace,
  • doplnění kategorie licencí na BESS (Bateriové Energetické Skladovací Systémy) na stejném principu jako PVE a jiné zdroje akumulace energie nebo přeměny na jinou skladovatelnou formu energie,
  • regulační využití BESS jako prvku podpůrných služeb.

Vedení asociace

výkonný ředitel

Jan Fousek

výkonný ředitel

předseda představenstva

František Smolka

předseda představenstva

Pavel Matoušek

člen představenstva

člen představenstva

Martin Panáč

člen představenstva

člen představenstva

Jan Šamal

člen představenstva

člen představenstva

Jan Patřičný

člen představenstva

člen představenstva

Jaromír Řehák

člen představenstva

Jan Konrád

člen představenstva

Hlavní členové asociace

Alfen zaujímá důležitou roli jako propojující partner elektrické rozvodné sítě. Širokou škálou vlastních produktů a dlouholetou zkušeností v integraci energetických systémů usiluje Alfen o vybudování elektrické sítě budoucnosti – spolehlivé, udržitelné a inovativní.
Skupina Decci je česká společnost, která vlastní a provozuje fotovoltaické elektrárny pod jednotnou obchodní značkou FVE CZECH. Tato značka zahrnuje soubor technických řešení, designu, provozních manuálů a řídicích systémů provozu fotovoltaických elektráren.
innogy je zavedená evropská energetická společnost. Se svým zaměřením na obnovitelné zdroje, síť a infrastrukturu a retail je dobře připravena na práci v právě vznikajícím moderním, dekarbonizovaném, decentralizovaném a digitálním energetickém světě. innogy chce poskytovat inovativní a udržitelné produkty a služby, aby pomáhala využívat energii efektivněji a zlepšovat tak kvalitu života.
Systémy SIESTORAGE od Siemens jsou kombinací nejpokročilejší výkonové elektroniky pro aplikace v rozvodné síti a nejmodernějších, vysoce výkonných Li-Ion baterií. Modulární konstrukce umožňuje, aby se výkon a kapacita přizpůsobily specifickým potřebám a zajišťuje vysokou míru dostupnosti a spolehlivosti.
Skupina Solar Global je přední český producent fotovoltaické energie. Dceřiné organizace realizují výstavbu a servis desítek elektráren, investice v oblasti moderní energetiky, výstavbu střešních FVE a obchodují s elektrickou energií. Solar Global také nově staví 1 MWh velkokapacitní bateriové úložiště energie ve Zlínském kraji.
Skupina Solartec Holding projektuje a realizuje fotovoltaické systémy a elektrárny na rodinné domy i volné plochy. Široká nabídka řešení od Solartec pokrývá napájení specializovaných průmyslových aplikací, elektrifikaci míst bez elektrické energie nebo zakázkovou výrobu a servis fotovoltaických panelů.
Unicorn je dynamická skupina společností nabízející rozsáhlé informační systémy a řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií. Patří mezi největší firmy v České republice a je významným dodavatelem řešení na evropském trhu IT, na evropském energetickém trhu působí už více než 15 let.

Další členové asociace