Také díky mnohaleté usilovné snaze AKU-BATu došlo konečně v úterý 26. 1. k prvnímu čtení novely energetického zákona ve Sněmovně (záznam zde). Garančním výborem novely byl stanoven Hospodářský výbor a navíc mu byla zkrácena lhůta na projednání na 30 dnů. V druhé půlce února by se měla uskutečnit schůze výboru, na které budou předloženy pozměňovací návrhy (PN), včetně námi iniciovaného PN k akumulaci, ze kterého se, jak doufáme, stane tzv. výborový pozměňovací návrh. Následně proběhne druhé a třetí čtení ve Sněmovně, schválení Senátem a podpis prezidenta. Pokud by vše proběhlo bez problémů, novela energetického zákona by mohla vejít v platnost v dubnu/květnu. Držme si palce i nadále!