Evropská komise 14.3.2023 představila klíčový návrh změn energetického trhu, který reaguje na potřebu vyšší ochrany spotřebitelů před výkyvy cen na trhu s elektřinou. Půjde o rozšíření existujících nástrojů, které mají za cíl umožnění rychlejšího nástupu obnovitelných zdrojů. Asociace pro akumulaci energie (AKU-BAT CZ) na dokumentu oceňuje zejména potřebu využití akumulace energie doplněnou o flexibilní řízení spotřeby. Jde o klíčové rozhodnutí, které stanoví konkrétní závazky na úrovni členských států a zároveň využije nejrychlejšího řešení, které umožní vstup na energetický trh novým technologiím.