Evropská komise 16. března 2023 představila dva zásadní legislativní akty, které mají zabezpečit dodávky surovin důležitých pro naplnění unijních cílů v dekarbonizaci, a také zajistí transformaci průmyslu směrem k vyšší udržitelnosti a konkurenceschopnosti. Svaz moderní energetiky a Asociace pro akumulaci AKU-BAT CZ vítají tyto evropské impulsy, neboť vedle konkrétních kroků pro zajištění bezuhlíkové ekonomiky posilují také surovinovou a technologickou nezávislost v klíčových oborech jako je výroba solárních panelů, baterií nebo větrných turbín.