Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje (IRENA) v červnu vyzvala ke zvýšení globálních ambicí v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE). Každoroční celosvětové investice do technologií umožňující transformaci energetiky se musí do roku 2030 ztrojnásobit, aby byly splněny závazky Pařížské dohody o klimatu. IRENA ve zprávě poukazuje na důležitost skladování energie, které hraje významnou roli při plnění těchto ambicí.