Rada Evropské unie přijala nová pravidla v oblasti výroby a recyklace baterií. Tato klíčová legislativa posiluje pravidla udržitelnosti pro baterie v celé fázi cyklu jejich využívání – od získávání kritických surovin po jejich opětovné využití v recyklaci. Tím otevírá možnosti pro rozvoj akumulace energie z obnovitelných zdrojů, ve které je třeba udělat velký pokrok, má-li se úspěšně provést proces dekarbonizace evropského průmyslu, energetiky a dopravy.