Česko je o krok blíže k zavedení klíčových prvků moderní energetiky – agregace flexibility a akumulace energie. Vláda na zasedání projednala novelu energetického zákona známou jako Lex OZE III, která zavedení těchto prvků umožní. Akumulace a agregace flexibility jsou nezbytně důležité pro vyrovnávání elektrizační soustavy s vysokým podílem obnovitelné energie, zvýší efektivitu výroby z těchto zdrojů a poskytnou firmám i domácnostem příležitost podílet se na stabilizaci přenosové soustavy.