Workshop: Ověřování, prokazování a posuzování souladu výroben s požadavky

25.5.2023 | Brno - HOTEL MAXIMUS RESORT

Představena bude metodika ověřování a prokazování souladu výroben s požadavky EU nařízení RfG v podmínkách ČR, se zaměřením na výrobny připojované do distribuční soustavy ( nn a vn Procesy vedoucí k připojení výrobny budou shrnuty v podobě postupů zavedených a zaváděných u českých provozovatelů DS ( Dílčí způsoby ověřování souladu budou rozebrány z pohledu laboratorních zkoušek souladu komponent a terénních zkoušek výrobních modulů, s relevantní substitucí simulacemi souladu. V neposlední řadě je záměrem shrnout možnosti prokazující soulad výrobny pro účely posouzení ze strany PDS, a upozornit na problematiku zajištění trvání souladu se souvisejícím monitoringem souladu

Více informací o akci naleznete a přihlášku naleznete ZDE.

 

 

Workshop: Ověřování, prokazování a posuzování souladu výroben s požadavky