SOLÁRNÍ ENERGIE A AKUMULACE V ČR 2024

28.5.2024 - 29.5.2024 | Praha - Forum Karlín

8. ročník prestižní konference

Největší událost roku zasvěcená solární energetice a akumulaci pořádaná Solární asociací

 

Fotovoltaika se z outsidera stala klíčovým hráčem pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie v Česku. Připojovat se bude víc malých i velkých elektráren, ovšem to nepůjde bez posílení distribuční soustavy na decentralizované zdroje a bez výrazného posílení akumulace. Pokrok se nezastavuje ani v samotné technologii: zvyšuje se účinnost výroby, rozšiřují se možnosti, kde lze solární panely umístit – na fasády budov, vodní plochy nebo zemědělskou půdu bez negativního dopadu na pěstované plodiny.

Dynamický vývoj fotovoltaiky s sebou ale samozřejmě přináší i spoustu výzev a překážek, které čisté energii z obnovitelných zdrojů stojí v cestě, ať už jde o zpožděné legislativní změny, zdlouhavé povolovací procesy nebo administrativní bariéry nejrůznějšího druhu.

Můžete se těšit na celkem 9 bloků,  ve kterých vystoupí i řada našich členů. V prvním bloku zaměřeném na roli OZE a akumulaci v budoucím energetickém mixu vystoupí i Jan Fousek.

Celá konference je nabitá skvělými řečníky a odborníky z dané oblasti. Více o akci se dozvíte ZDE.

 

SOLÁRNÍ ENERGIE A AKUMULACE V ČR 2024

PROGRAM

 

Úterý 28.5.2024

Zahájení, uvítání – Jan Fousek, předseda představenstva Solární asociace, výkonný ředitel asociace AKU-BAT

Blok I. – Role OZE a akumulace v budoucím energetickém mixu (panelová diskuze)

Moderátor: Ondřej Novák, šéfredaktor Obnovitelně.cz a tiskový mluvčí Svazu moderní energetiky

 • Karel Havlíček, místopředseda, Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna
 • Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace
 • Jan Fousek, předseda představenstva Solární asociace, výkonný ředitel asociace AKU-BAT
 • Jan Rafaj, prezident, Svaz průmyslu a dopravy České republiky
 • Zuzana Krejčiříková, ředitelka útvaru Public Affairs, ČEZ, a.s.
 • Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky, poradce ministra ŽP pro oblast energetiky

 

Blok II. – Aktuální stav energetické legislativy

Moderátor:  Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace

 • René Neděla, vrchní ředitel sekce energetiky a jaderných zdrojů, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Blahoslav Němeček, Partner, Power & Utilities, EY
 • Jan Šefránek, ředitel sekce, Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce, Energetický regulační úřad
 • Zuzana Sádlová, manažerka pro energetiku, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Ján Karaba, ředitel, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)
 • Jan Troják, Director, Project Finance, ČSOB, a.s.
 • Úvod ministra – Petr Hladík, ministr životního prostředí

 

Blok III. – Akumulace a agregace flexibility

Moderátor: Jan Fousek, předseda představenstva Solární asociace, výkonný ředitel asociace AKU-BAT

 • Martin Kašák, ředitel sekce Energetický trh, ČEPS, a.s.
 • Martin Panáč, předseda představenstva asociace AKU-BAT
 • Zdeněk Tříska, ředitel Solar Global, člen představenstva
 • Stanislav Novák, Senior Analyst, Aurora Energy Research

 

Blok IV. – Připojování nových FVE

Moderátor: Michal Macenauer, ředitel strategie, EGÚ Brno

 • Marek Lang, člen představenstva, Svaz moderní energetiky
 • Darina Merdassi, členka představenstva E.nest Energy a.s., člen skupiny Decci
 • Jan Kořán, společník, KF Legal s.r.o.
 • Radim Černý, místopředseda představenstva ČEZ Distribuce
 • Ondřej Kuřík, technický ředitel Sunnywatt Group a.s.

 

Blok V. – Energetické komunity: co nás čeká?

Moderátor: Martin Ander, Svaz moderní energetiky

 • Martina Krčová, členka Rady, Energetický regulační úřad
 • David Blažek, koordinátor, Unie komunitní energetiky
 • Michal Svoboda, Sdružení místních samospráv ČR

 

Středa 29.5.2024

Blok VI. – Agrovoltaika: příležitosti a bariéry

Moderátor:  Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace

 • Jiří Bím, vedoucí sekce agrovoltaika, Solární asociace
 • Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie ČR
 • Vlastimil Zedek, ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství, Ministerstvo zemědělství
 • Michal Sasín, ředitel Úseku New Business Development, MND
 • Petr Zaal, obchodní ředitel, Bragen s.r.o.

 

Blok VII. – Trendy v oblasti fotovoltaiky a akumulace

Moderátor: Martin Petříček, zástupce šéfredaktora, Ekonom

 • Petra Zelenická, Market Analysis Manager,  JA Solar GmbH
 • Jakub Hrbek, ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu, SFŽP
 • Matěj Krušpán, Chief Commercial Officer, Rezolv Energy
 • Georg Hotar, CEO, Photon Energy Group
 • Václav Douda, provozní ředitel, REsolar s.r.o.
 • Marek Viták, Industry Expertise Center Manager, UniCredit Bank

 

Blok VIII. – Povolovací procesy pro výstavbu FVE

 • Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
 • Simona Vondráčková, vědecký pracovník, FSV ČVUT

 

Blok IX. – Bezpečnost FVE a akumulace

Moderátor:  Viktor Votruba, redaktor Hospodářských novin

 • Pavel Hrzina, odborný asistent ČVUT v Praze / Solární asociace
 • Petr Klimek, Country Manager CEE & Nordics, SolarEdge Technologies