Vidacon: Obchodování s emisními povolenkami

19.3.2024 | Praha - Hotel Olympic

Nový návrh klimatického cíle, který navrhla Komise EU letos v únoru je velmi ambiciózní  –  90 % snížení množství vypouštěných emisí jako cíl stanovený do roku 2040. Jak toho dosáhnout a co to bude znamenat pro sektor EU ETS firem?
To je jedno z témat, kterým se bude zabývat letošní program konference…

O politice ochrany klimatu a Národním klimatizačním plánu, stejně tak jako o novinkách v systému EU ETS, včetně těch, které pravděpodobně přijdou s nově stanoveným cílem pro rok 2040, budou mluvit zástupci MŽP. Zaměří se i na jeden z hlavních nástrojů snížení klimatických dopadů, který byl představen ve spojení s nově stanovenými cíli, a tím je ukládání CO2. Nebude chybět ani témata dekarbonizace a pohled průmyslu na výše zmíněné oblasti včetně nedávno zavedené uhlíkové daně tzv.CBAM do praxe.

Novinky na trhu s povolenkami CO2 představí tradiční partneři konference.

Jan Fousek vás provede dopoledním blokem konference. 

Více o konferenci se dozvíte ZDE.

Vidacon: Obchodování s emisními povolenkami
Hlavní témata konference:
  • Současná situace a výhled do budoucna v evropské a světové energetice a dopady na systém EU ETS
  • Klimatický cíl 2040 – dopady do systému EU ETS
  • Pravidla pro obchodování s emisními povolenkami, revize EU ETS
  • Dekarbonizace – výzvy a nástroje snižování uhlíkové intenzity
  • Obchodování s emisními povolenkami na současném trhu
  • CBAM v praxi firem
  • Redukce množství vypouštěných emisí: energeticky úsporná opatření, využití vodíku a další