Leading Minds Forum

7.9.2022 - 8.9.2022 | Ostrava

Je nezávislá komunikační platforma, která má ambici sdružovat elitu tuzemské ekonomiky. Jejím prostřednictvím hodláme zejména v oblasti energetiky otevírat nová témata a nabízet příležitosti pro podporu Vašeho byznysu. Právě ve schopnosti pojmenovávat otázky k řešení, vysvětlit jejich pozadí a přivést klíčové osobnosti k jednomu stolu vidíme naši silnou stránku.

Tento prostor pro sdílení exkluzivních ekonomických informací a zkušeností jsme vytvořili již před deseti lety. Aktivně jsme se tehdy mimo jiné zapojili do diskuze o aktualizaci Státní energetické koncepce. Nyní na tyto aktivity navazujeme, stejně tak jako na úspěšnou organizaci zasedání International Energy Clubu v letech 2012 až 2021.

Leading Minds Forum