Jak má vypadat nová Státní energetická koncepce

8.6.2023 | Enforum

Účastníme se diskuze na Sympoziu ekonomického deníku. Jan Fousek je součástí II. bloku:

Pohled průmyslových odvětví – výroba a distribuce elektřiny, plynu a tepla v nové státní energetické koncepci (15:30 – 17:00)

Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, Ph.D., ředitel pro strategii a regulaci Veolia Energie Česká republika, a.s.
Ing. Pavel Dočekal, ředitel pro regulační a právní záležitosti GasNet s.r.o.
Ing. Radek Jirků, analytik Sev.en energy
Mgr. Jan Fousek, předseda představenstva Solární asociace a výkonný ředitel Asociace AKU-BAT CZ, z.s.
Ing. Michal Šnobr, analytik, investor a podnikatel.

  • Okruhy vystoupení a diskuseVýhled energetiky do roku 2050. Z čeho vyrobíme dostatek energie pro všechny bez uhlí a plynu? Na jaké zdroje bychom se měli zaměřit a v jakém poměru?Jak by měla vypadat nová Státní energetická koncepce podle vlády, parlamentu a energetických expertů?Co umožní technologický rozvoj a inovace v energetice?Jaká bezpečnostní a geopolitická hlediska by se měla promítnout do nové Státní energetické koncepce?

    Jaká ekonomická hlediska by se měla promítnout do nové Státní energetické koncepce? Jak financovat záměry nové Státní energetické koncepce?

    Jakou roli by měl hrát domácí průmysl a dodavatelé v nové Státní energetické koncepci?

 

 

Jak má vypadat nová Státní energetická koncepce