Technická pracovní skupina asociace AKU-BAT (TPS) vznikla v červenci 2020, kdy se také uskutečnilo první setkání jejích členů. Nápad založit TPS v rámci AKU-BATu vzešel od členů asociace, kteří vnímali potřebu společné platformy, která by se zaměřovala právě na technickou stránku akumulace. Členové pracovní skupiny se scházejí přibližně jednou do měsíce.
Cíle a témata pracovní skupiny:
  • Účast na řešení karet NAP SG s přesahem do akumulace energie
  • Spolupráce v oblasti připojovacích podmínek k distribuční síti
  • Doporučení pro interoperabilitu BMS/EMS/BESS
  • Vzdělávání a posílení role revizních techniků v oblasti akumulace
  • Metodika pro revize bateriových systémů a obnovitelných zdrojů
  • Pilotní projekt zaměřený na regulační potenciál BESS
  • Publikování odborných článků
  • …a další témata
Pořádané webináře:
  • Připojení baterií k distribuční síti (25. 3. 2021) – více zde
  • Bateriová úložiště v praxi aneb co zajímá revizní techniky (4. 11. 2020) – více zde

VEDOUCÍ SKUPINY IVAN TRUP

Vedoucím technické pracovní skupiny je pan Ivan Trup, působící jako obchodně-technický ředitel ve společnosti MicroStep – HDO s.r.o., která je členem AKU-BATu od začátku roku 2019.
Foto IVAN TRUP