Výkonný ředitel asociace AKU-BAT Jan Fousek byl jmenován expertem v rámci nové platformy Česko-slovenské energetické fórum (ČSEF), jejíž cílem je poskytování prostoru pro prezentaci odborných stanovisek, doporučení a oponentur, jakožto podpory při rozhodování státní správy při naplňování energetických koncepcí a evropských a národních politik. Více na webu platformy.