V posledním říjnovém dni zorganizovala asociace AKU-BAT první interní workshop zaměřený na business propojení členů asociace. Během tříhodinového workshopu se uskutečnilo 14 prezentací, ve kterých naši členové krátce popsali své služby i poptávku po nových partnerech. Po workshopu následovalo čiré vyměňování vizitek, věříme tak, že ze setkání vzejde nejeden zajímavý projekt :).