V minulém týdnu byla zveřejněna dlouho očekávaná studie Evropské komise, která je zaměřena na akumulaci energie a její přínos pro stabilitu energetické sítě EU. Studie pod názvem Study on energy storage – Contribution to the security of the electricity supply in Europe prezentuje nasbíraná data z oblasti akumulace energie na území Evropské unie, kvantifikuje přínosy akumulace pro bezpečnou dodávku energie a především vydává doporučení pro další rozvoj akumulace, a to jak autoritám EU, tak samotným členským státům. Součástí studie je i popis aktuální situace v jednotlivých členských státech, za Českou republiku poskytla informace asociace AKU-BAT. Na studii se můžete podívat zde.