Základy Energetického managementu v „Moderní energetice“

21.5.2024 - 27.6.2024 | Online

Energeticko-technický inovační klastr (ETIK) Vás zve na kurz na téma: „Základy Energetického managementu v moderní energetice“, který se bude kontat online od 21. května 2024 do 27. června 2024. Kurz je určen pro všechny, kteří se zajímají o energetickou bezpečnost a konkurenceschopnost a chtějí se v této problematice lépe orientovat.

Odborným garantem kurzu je Ing. Petr Gaman, náš dlouholetý spolupracovník a profesionál v oblasti decentralizované energetiky, elektromobility, akumulace a digitalizace.

Dotovaní účastnící školení mají účast na školení ZDARMA a ještě navíc získají finanční podporu 8.700 Kč, jako kompenzaci času stráveného na kurzu. Kurz je možné absolvovat v dotované i nedotované podobě za částku 6.800 Kč bez DPH.

Školení probíhá online, počet míst je omezen (kurz se skládá z 8 výukových dnů po 4 hodinách).

Přihlásit se můžete do 25. 4. 2024 ZDE.

Základy Energetického managementu v „Moderní energetice“

Co se na kurz dozvíte?

  • Podstata změn v moderní energetice a jejich dopad na současný energetický sektor
  • Hlavní příležitosti a ohrožení spojené s decentralizací a digitalizací energetiky
  • Strategie pro posílení energetické konkurenceschopnosti a bezpečnosti
  • Metody snižování zranitelnosti vůči výkyvům cen a změnám v tarifní struktuře
  • Nastavení energetického managementu jako služby se zaručeným výsledkem