AKUCAST: Nové technologie klopýtají o zastaralou legislativu

28.6.2022 | Online

Petrem Kusým, členem rady Energetického regulačního úřadu, jsme si povídali o tom, co se aktuálně děje na trhu s elektrickou energií a plynem z pohledu ERÚ. Jak moc otřásly zkušenosti předchozích několika měsíců institutem DPI? Otevřeně jsme probrali i chybějící nové zdroje, jako je fotovoltaika, kogenerace, větrná energie a další. Dotkli jsme se i legislativních témat a potřeby trhu již zavést prvky moderní energetiky, jako je akumulace a flexibilita do energetického zákona. V neposlední řadě jsme si popovídali i o novém designu trhu a přípravě Nové tarifní struktury, která se již nad Energetickým regulačním úřadem zmítá několik let.

Celý AKUCAST si můžete poslechnout na Spotify nebo Youtube kanále AKU-BAT.