Dnes vyšel článek o kryobateriích na webovém portálu euro.cz, ve kterém se zástupci AKU-BATu vyjadřují k vývoji legislativy v oblasti akumulace a k její aktuální situaci. Článek si můžete přečíst zde.