Reportáž v Hlavních událostech na ČT1 – pozměňovací návrh k akumulaci stále neschválen

Ve středu 17. února byla v Hlavních událostech na ČT1 odvysílána reportáž o aktuální situaci kolem novely energetického zákona. Tentýž den proběhlo jednání Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny, který však pozměňovací návrh k akumulaci iniciovaný Asociací pro akumulaci energie AKU-BAT neakceptoval a návrh byl stažen. O jeho nové podobě se bude jednat již příští týden 25. 2. na online zasedání, kterého se zúčastní všichni klíčoví hráči (MPO, ERÚ, ČEPS, ČEZ, E.ON, PRE, EPH, TS ČR a AKU-BAT). Setkání iniciovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, které se zavázalo připravit vlastní pozměňovací návrh k akumulaci a předložit jej Sněmovně k druhému čtení. Reportáž z Událostí na ČT1 můžete zhlédnout zde a článek shrnující situaci zde.

Proběhlo první čteny novely energetického zákona!

Také díky mnohaleté usilovné snaze AKU-BATu došlo konečně v úterý 26. 1. k prvnímu čtení novely energetického zákona ve Sněmovně (záznam zde). Garančním výborem novely byl stanoven Hospodářský výbor a navíc mu byla zkrácena lhůta na projednání na 30 dnů. V druhé půlce února by se měla uskutečnit schůze výboru, na které budou předloženy pozměňovací návrhy (PN), včetně námi iniciovaného PN k akumulaci, ze kterého se, jak doufáme, stane tzv. výborový pozměňovací návrh. Následně proběhne druhé a třetí čtení ve Sněmovně, schválení Senátem a podpis prezidenta. Pokud by vše proběhlo bez problémů, novela energetického zákona by mohla vejít v platnost v dubnu/květnu. Držme si palce i nadále!

Tisková zpráva asociace AKU-BAT o nutnosti přijetí pozměňovacího návrhu k akumulaci

Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT vydala tiskovou zprávu, ve které upozorňuje na nutnost schválení pozměňovacího návrhu, který by do novely energetického zákona konečně vložil doposud chybějící oblast akumulace. Příští týden má dojít k prvnímu čtení novely a následnému stanovení termínu schůze Hospodářského výboru, který začne projednávat pozměňovací návrhy, včetně toho o akumulaci. AKU-BAT dále v tiskové zprávě popisuje situaci v ostatních evropských zemích, ve kterých je akumulace běžnou součástí energetických systémů a které nechávají Česko v rozvoji ukládání energie daleko za sebou. Tiskovou zprávu si můžete přečíst např. zde.

Zveřejněn draft nové bateriové legislativy EU

Dne 10. prosince byl zveřejněn draft nového nařízení Evropské komise, tzv. bateriové legislativy, k jejímž přípravám AKU-BAT na jaře přispěl skrz spolupráci s partnerskou organizací v Bruselu, evropskou asociací pro ukládání energie EASE (The European Association for Storage of Energy). Nová legislativa se zaměřuje především na udržitelnost výroby i využití baterií a dále na jejich recyklaci. Návrh nařízení si můžete přečíst zde, naši tiskovou zprávu k tématu potom zde.

AKU-BAT uspořádal webinář pro revizní techniky

Dnes se uskutečnil webinář s názvem Bateriová úložiště v praxi aneb co zajímá revizní techniky, jehož organizátorem byla Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT. Zájem o webinář byl značný, zúčastnilo se ho přibližně 150 posluchačů, a my se těšíme, až nám podmínky umožní uspořádat další seminář, tentokrát však fyzicky a obsahově ještě bohatší. Děkujeme všem přednášejícím i posluchačům!

Výkonný ředitel AKU-BATu členem expertní energetické platformy

Výkonný ředitel asociace AKU-BAT Jan Fousek byl jmenován expertem v rámci nové platformy Česko-slovenské energetické fórum (ČSEF), jejíž cílem je poskytování prostoru pro prezentaci odborných stanovisek, doporučení a oponentur, jakožto podpory při rozhodování státní správy při naplňování energetických koncepcí a evropských a národních politik. Více na webu platformy.

Dny otevřených dveří slunečních elektráren a bateriových instalací

Zveme vás na Dny otevřených dveří slunečních elektráren a bateriových instalací, které pořádá Solární asociace ve dnech 20. – 26. září. Na více než dvaceti místech po celé České republice budete moct navštívit rodinné domy, solární parky, neobvyklé technologie, výzkumné pracoviště v Buštěhradu, ale i bateriová úložiště. Jedním takovým bude např. FVE Autokomplex Menčík v Benátkách nad Jizerou, kde je spolu se střešní solární elektrárnou instalované i bateriové úložiště umožňující mimo jiné ostrovní provoz. Více informací, včetně odkazu na interaktivní mapu zapojených míst, najdete zde.

Seminář o Modernizačním a Inovačním fondu pořádaný AKU-BATem

Dne 8. 9. uspořádala Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT diskuzní seminář, jehož tématem byl Modernizační a Inovační fond, nechyběly však informace o dalších podpůrných programech. Informačně bohatou přednášku přednesl Ing. Jan Tůma z Ministerstva životního prostředí, ve jehož gesci je právě nastavování obou fondů. Po přednášce následovala diskuze nad tématem. Všem účastníkům děkujeme!