WEBINÁŘ AKU-BAT: BATERIOVÁ ÚLOŽIŠTĚ PRO TEPLÁRNY

19.9.2022 |

Jsme svědky živé debaty, vedené možná někdy až neobjektivně, o novelizaci energetického zákona. Občas narážíme na to, že jsou aktivity a cíle Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT částí tradiční energetiky neprávem interpretovány negativně. Nejsme ti, kteří chtějí prosadit za každou cenu finanční podporu pro nákup baterií. Nelobbujeme za instalaci baterií jen pro malou skupinu investorů. Jde nám o nastavení transparentních

Proto jsme připravili webinář zaměřený na instalaci bateriových úložišť v teplárnách. Náš webinář chce všem, a to jak partnerům naší asociace a příznivcům moderní energetiky, tak jejím odpůrcům ukázat, proč je důležité podporovat instalaci bateriových úložišť ve všech případech, kde to lze. Na teplárnách je možné jednoznačně demonstrovat, proč se nesmí odkládat inovace a proč je nutné plánovat i bateriové úložiště s cílem dlouhodobé udržitelnosti.

a nediskriminačních podmínek garantujících dostupnost moderních technologií pro všechny účastníky trhu s energiemi.

Připojte se na náš webinář, poslechněte si zajímavé speakery a zapojte se do diskuse s nimi. Věříme, že jistě najdeme společný hlas pro inteligentní a řízený rozvoj chytré akumulace energie pro všechny zájemce, včetně tepláren.

WEBINÁŘ AKU-BAT: BATERIOVÁ ÚLOŽIŠTĚ PRO TEPLÁRNY