in yt spotify

Pracovní skupina pro agregaci flexibility

Pracovní skupina pro agregaci flexibility (PSAF) vznikla jako reakce na potřebu posílení inovačních
témat v oblasti akumulace. Právě agregace flexibility je oblast, kterou hodláme dále posilovat.
Asociace se tak v březnu 2021 stala prvním českým oborovým sdružením, které subjekty aktivní v
této oblasti sdružuje.

Cíle a témata pracovní skupiny:

1) Spolupráce na výzkumných projektech týkajících se flexibility u bateriových systémů
2) Pilotní projekt na uplatnění flexibility u bateriových systémů pro podpůrné služby
3) Sdílení informací v legislativních oblastech týkajících se agregace flexibility
4) Doporučení pro úpravu energetické legislativy
5) Webináře, vzdělávání a publikace odborných článků
6) Pilotní projekt zaměřený na regulační potenciál BESS
…a další

Stanislav
Chvála

VEDOUCÍ SKUPINY

Pořádané akce a webináře:

Nebyla nalezena žádná událost!

Zajímají vás již proběhlé akce?