Workshop Flexibilita v síti VN a VN související s rozvojem elektromobility a decentrálních zařízení