Pracovní snídaně s Luďkem Niedermayerem – evropská energetická politika