Pracovní skupiny na MPO k přípravě budoucí kohezní politiky – cíle 2.1., 2.2. a 2.3.