Pracovní skupina MPO k přípravě budoucí kohezní politiky – cíl 2.3. Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni