NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně ve spolupráci s Ústřední odbornou skupinou pro chemické zdroje elektrické energie České elektrotechnické společnosti pořádá ve dnech 22.6. 24.6.2022 43. ročník mezinárodní konference Nekonvenční zdroje elektrické energie. Konference se bude konat v prostorách Wellness Hotelu Panorama poblíž Blanska.

Přihlášku a veškeré další informace naleznete na stránkách: http://www.nzee.cz/. Termín podání přihlášky pro přednášející je do 8. 5. 2022, pro ostatní účastníky do 30.5.2022