Energetická společenství v Novém energetickém zákoně