Ekoinovační fórum – jak může Česko naplnit svou inovační strategii Country for the Future podporou inovací v oblasti moderní energetiky a adaptací na změnu klimatu

Webové stránky události