E-Představení: Podpora obnovitelných zdrojů energie pro rychlý restart ekonomiky, solární energetika – šance pro Česko