Webinář AKU-BAT: Bateriová úložiště v praxi aneb co zajímá revizní techniky

 

Termín: 4. 11. 2020
Začátek: 10:00
Délka webináře: 120 minut
Platforma: on-line (Google Meet)
Registrační formulář: klikněte ZDE

 

Zaregistrujte se na webinář Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT, zaměřený na bateriová úložiště. Akumulace významně souvisí s rozvojem průmyslu a technologií 4.0. Dozvíte se, jaké existují druhy technologií bateriových článků, jaká bezpečnostní pravidla provozu hybridních systémů je nutné dodržovat, na co si dát pozor při instalaci domácího úložiště a mnoho dalšího. Přednášet budou přední odborníci z oboru se zkušenostmi z pilotních projektů, kteří vám rádi zodpoví vaše dotazy a zároveň ocení vaše návrhy na témata příštího semináře. Nebude chybět ani krátké představení asociace AKU-BAT a jejích aktivit.

Účast na webináři není zpoplatněna, je však povinná registrace!

 

Program webináře:

10:00 – 10:10
Úvod a představení Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT
Jan Fousek
Výkonný ředitel, AKU-BAT

10:10 – 10:20
Výroba a spotřeba elektrické energie v číslech
Ivan Trup
Vedoucí Technické pracovní skupiny, AKU-BAT
Obchodně-technický ředitel, MicroStep – HDO

10:20 – 10:30
Lithium-iontové baterie dle použité chemie, vliv na bezpečnost
Michal Klečka
Technický specialista, GWL

10:30 – 10:45
Možnosti využití bateriových úložišť
Luboš Kohout
Provozní ředitel, nimble energy

10:45 – 11:00
Projekt, instalace a provoz domácích a průmyslových bateriových úložišť v praxi
Petr Gaman
Business Developer Manager, AERS

11:00 – 11:15
Integrace FVE a AKU do DS – požadavky pro připojení a jejich význam
Stanislav Hes
Specialista technologií v energetice a Projektový manager pro smart grid projekty, ČEZ Distribuce

11:15 – 11:30
Bezpečnost instalace a provozu systémů s hybridními měniči
Petr Mastný, Jan Morávek, Jiří Drápela, Lukáš Radil

Ústav elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie, Vysoké učení technické v Brně

11:30 – 11:55
DISKUZE
moderuje Ivan Trup

11:55 – 12:00
Pozvání na další seminář a závěr
Jan Fousek
Výkonný ředitel, AKU-BAT

 

Anotace příspěvků:

Výroba a spotřeba elektrické energie v číslech
Ivan Trup

Růst podílu výroby elektrické energie v obnovitelných zdrojích přináší zvýšené nároky na provoz energetických sítí. Integrace obnovitelných zdrojů do energetického mixu vytváří příležitosti pro vstup na energetický trh nově vznikajícím subjektům. Historická data dokazují správnost rozhodnutí podporovat obnovitelné zdroje a technologie umožňující zvyšovat efektivitu provozu nových nekonvenčních zdrojů elektrické energie. Bateriová úložiště jsou již dnes dostupná technologie pro řízení odložené spotřeby, pro eliminaci špiček, nebo zvýšení rychlosti náběhu klasických podpůrných služeb. V bloku se dozvíte více o výrobě a spotřebě elektrické energie. Poskytneme Vám rovněž informace o možnostech umístění výrobních profilů na trhu s energiemi.

Lithium-iontové baterie dle použité chemie, vliv na bezpečnost
Michal Klečka

V příspěvku seznámím zájemce se základním dělením lithiových článků dle chemického složení (LTO, LiFePO4, NMC, LiPol…) a na příkladech ukáži, jak se liší jejich chování při různých typech závad na elektronice, především při nechtěném přebití, hlubokém vybití či zkratu. Nakonec si ukážeme, jak se tyto články chovají při mechanickém poškození a při zahoření.

Možnosti využití bateriových úložišť
Luboš Kohout

Příspěvek bude zaměřen na obecné využití baterií v podobě ochrany odběrného místa od nežádoucích vlivů okolní sítě, spolupráce s obnovitelnými zdroji a jinými výrobními bloky, optimalizace odběrového diagramu ořezáním špiček (peak-shaving), poskytování podpůrných služeb, zlepšení zajištění bezpečného provozu a zlepšení kvality dodávané elektrické energie, ostrovního provozu a flexibility pro agregátora.

Projekt, instalace a provoz domácích a průmyslových bateriových úložišť v praxi
Petr Gaman

V příspěvku zazní kritické parametry pro záměr a projekt pořízení průmyslového bateriové úložiště a možnosti využití dotací. Zmíněny budou také funkce domácího bateriového úložiště, jeho základní parametry a integrace s fotovoltaickou elektrárnou. Dále se dozvíte bližší informace o instalaci, připojovacích podmínkách, komunikaci s distributorem, uvedení do provozu a ovlivnění sítě. V neposlední řadě budou posluchačům představeny provozní zkušenosti z pohledu obsluhy, spolehlivosti, dynamiky systému, údržby a ekonomiky.

Integrace FVE a AKU do DS – požadavky pro připojení a jejich význam
Stanislav Hes

Příspěvek informuje o aktuálních možnostech připojování FVE a akumulačních zařízení v oblastech ČEZ Distribuce. Dále jsou shrnuty nejdůležitější technické požadavky pro připojení FVE a akumulačních zařízení do distribuční sítě a jejich význam z pohledu navýšení připojitelnosti. V závěru příspěvku zazní informace o možnostech připojování akumulačních zařízení do distribuční sítě z pohledu stávající legislativy.

Bezpečnost instalace a provozu systémů s hybridními měniči
Petr Mastný, Jan Morávek, Jiří Drápela, Lukáš Radil

V příspěvku budou představeny zkušenosti z instalací/provozu hybridních měničů malých fotovoltaických zdrojů elektrické energie s bateriovým úložištěm. Zejména s důrazem na elektrickou bezpečnost provozního zapojení a chování, z hlediska ochrany osob a majetku, ale i soustavy, do které výrobna pracuje. Z pohledu revizního technika je tato část stěžejní. Nicméně obecné požadavky vycházející ze současných předpisů a zkušeností jsou problematicky aplikovatelné, což ve svém důsledku vede na nejednotnost a mnohdy nesprávnost výsledného řešení.