Ako sa pripraviť na optimálne využívanie flexibility?