43. jednání Výboru pro udržitelnou energetiku a dopravu