Pracovní skupina pro agregaci flexibility (PSAF) vznikla jako reakce na potřebu posílení inovačních témat v oblasti akumulace. Právě agregace flexibility je oblast, kterou hodlá asociace AKU-BAT dále posilovat. Asociace se tak v březnu 2021 stala prvním českým oborovým sdružením, které subjekty aktivní v této oblasti sdružuje.
Cíle a témata pracovní skupiny:
  • Spolupráce na výzkumných projektech týkajících se flexibility u bateriových systémů
  • Pilotní projekt na uplatnění flexibility u bateriových systémů pro podpůrné služby
  • Sdílení informací v legislativních oblastech týkajících se agregace flexibility
  • Doporučení pro úpravu energetické legislativy
  • Webináře, vzdělávání a publikace odborných článků
  • a další
Pořádané webináře:
  • Příležitosti na trhu s flexibilitou – Podpůrné služby a agregace (8. 4. 2021) – více zde

VEDOUCÍ SKUPINY STANISLAV CHVÁLA

Vedoucím Pracovní skupiny pro agregaci flexibility je CEO Nano Energies Stanislav Chvála. Společnost Nano Energies je významným hráčem na energetickém trhu a zajišťuje funkci agregátora flexibility na trhu s elektřinou. Členem asociace AKU-BAT se stala v březnu 2021.
NAME