Aktuality

Pomalý rozvoj akumulace energie ohrožuje transformaci a dekarbonizaci evropské energetiky. Česko stále na chvostu Evropy.

Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ podpořila výzvu vlivných evropských asociací, aby Komise představila konkrétní cíle v oblasti ukládání energie. Asociace Solar Power Europe, WindEurope a EASE již v dubnu ve společném otevřeném dopise Evropské komisi upozornily na to, že Evropa není připravena integrovat stále vyšší podíl obnovitelných zdrojů, jejichž cíle byly deklarovány ve výzvách Fit for 55 a REPowerEU, bez konkrétních závazků i v oblasti ukládání energie. Zásadní úlohu skladování energie pro dosažení změn v energetice, průmyslu či dopravě Komise plně přiznala i ve své vlastní studii[i] a dlouhodobě veřejně deklaruje důležitost těchto technologií pro úspěšný přechod k obnovitelným zdrojům. Konkrétní cíle však zatím chybí. Evropa čelí bezprecedentní energetické krizi, kterou mají v dlouhodobějším horizontu řešit právě balíčky Fit for 55 a REPowerEU. Ty kromě celkové dekarbonizace energetiky, průmyslu a dalších odvětví v členských zemích mají významně snížit i závislost na fosilních palivech, zejména pomocí přechodu na obnovitelné zdroje. Nezbytnou součástí stabilního, bezpečného a cenově dostupného fungování těchto nízkoemisních zdrojů jsou však i úložiště energie a flexibilita výroby a spotřeby, neboli schopnost výrobců i spotřebitelů cíleně a za úplatu měnit výkon či odběr elektřiny. Na výše zmíněnou výzvu evropských asociací z dubna letošního roku navazuje podrobná studie, kterou minulý týden zveřejnila bruselská oborová asociace EASE (European Association for Storage of Energy)/ENESA, jež sdružuje zejména národní asociace členských zemí EU a jejímž členem je i Asociace AKU-BAT. „Studie potvrzuje dlouhodobé stanovisko naší asociace, že není možné zajistit masivní a zároveň bezpečný rozvoj obnovitelných zdrojů (OZE) bez potřebného množství nových flexibilních stabilizačních zdrojů, mezi nimiž má hrát prim právě ukládání energie či poskytování flexibility,“ říká Jan Fousek, výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT. Cílů má být dosaženo nasazením všech dostupných technologií – bateriových systémů, vodíkových a dalších moderních technologií, které mají nahradit zejména postupně uzavírané uhelné a plynové elektrárny na území EU. Výsledkem studie EASE je potřeba přibližně 200 GW akumulace všech druhů do roku 2030 a 600 GW do roku 2050, abychom nepřišli o výrobu z čistých a mnohem levnějších OZE. 435 GW, tedy většinu z celkových 600 GW, mají zajistit technologie, které umí elektřinu uložit a zároveň ji ve stejné formě vrátit zpět do sítě - bateriové systémy, vodíková úložiště (elektrolyzéry s palivovým článkem pro zpětnou přeměnu vodíku na elektřinu (Power-2-Gas/Hydrogen-2-Power)), přečerpávací vodní elektrárny, ukládání ve formě tepla či stlačeného vzduchu, nebo např. využití baterií elektromobilů. 165 GW pak má jít na jednorázovou přeměnu elektřiny na jiné médium, např. na výrobu zeleného vodíku pro dopravu či přímé využití v průmyslu a energetice. Aby tyto cíle byly realizovatelné, musela by se urychlit výstavba všech dostupných technologií ukládání energie v Evropě ze stávajících cca 1 GW ročně na 14 GW ročně. Pro představu, v Česku bylo za posledních 5 let připojeno okolo 10 MW velkokapacitních baterií, tedy průměrně pouhých 0,2 % z ročně připojených úložišť energie v EU. Česká realita v ukládání energie I Česko ale očekává boom bateriových a později i vodíkových a dalších úložišť, zejména v rámci rozmachu obnovitelných zdrojů energie. Přesto však rozvoj brzdí stále ještě chybějící legislativa, na což upozorňuje asociace AKU-BAT i celá řada hráčů v energetice již 5 let. Překážkou v rozvoji akumulace energie jsou i omezení v dotačních titulech pro OZE, vypisovaných Ministerstvem životního prostředí ČR (respektive Státním fondem životního prostředí) i Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Omezení pramení z obav z nesouladu s pravidly veřejné podpory ze strany Evropské komise. Akumulace a agregace flexibility jako nástroj pro snížení plateb za stabilizaci elektrizační soustavy? Absenci nasazení nových technologií kritizuje např. i Energetický regulační úřad a další instituce.  Vstup nových hráčů na trh se službami pro stabilizaci elektrizační soustavy (tzv. podpůrné služby) by totiž mohl zmírnit růst výdajů za ně. Na dramatický nárůst cen právě za podpůrné služby o miliardy korun ročně ostatně ERÚ před několika dny upozornil v tiskové zprávě. Zmiňuje eskalaci nabídkové ceny a jako jediné možné řešení vidí v regulatorním zásahu, který provede v souladu s poslední úpravou energetického zákona, a to cestou zastropování ceny těchto služeb. Tento zásah vítá i provozovatel přenosové soustavy ČEPS. „Právě vstup institutů jako je akumulace energie a agregace flexibility nabízí potenciál využití v oblasti poskytování podpůrných služeb a jejich zlevnění. Nové technologie, které rozvoj energetiky přináší, ale potřebují jasné podmínky jejich začleňování do soustavy,“ dodává Jan Fousek. [i]EuropeanCommission, Directorate-General forEnergy, Andrey, C., Barberi, P., Nuffel, L., et al., Study on energystorage : contribution to thesecurityoftheelectricitysupply in Europe, Publications Office, 2020

AKUCAST: Vodík nebo baterie? Využití bateriových úložišť a vodíkových technologií v energetice a průmyslu

Vodík nebo baterie? V dnešním díle AKUCASTu se dozvíte od členů vedení asociace AKU-BAT, kdy je vhodnější ukládat elektrickou energii do bateriových systémů a kdy do vodíku. Hosty dnešního dílu jsou Martin Panáč ze společnosti Siemens a Zdeněk Tříska ze společnosti Solar Global. Obě společnosti od počátku stojí nejen u výstavby prvních velkokapacitních úložišť energie u nás a dodnes se bateriovou akumulací velmi intenzivně zabývají, ale mají reálně připravené a zpracované projekty relativně velkých vodíkových úložišť. Nenechte si ujít další díl AKUCASTu o využití obou technologií v energetice a průmyslu! Celý podcast si můžete pustit na Spotify nebo Youtube kanále asociace AKU-BAT.

Pod Proudem: Trh s energetikou se mění, s akumulací energie a agregací flexibility udržíme krok

Když je řeč o transformaci české energetiky, vede se debata nejčastěji o budování solárních elektráren nebo hledání energetických úspor. Zásadní roli ale hrají také akumulace energie a agregace flexibility, které s obojím úzce souvisí. Co si pod tím představit? Jaká je budoucnost agregace flexibility a akumulace v české energetice a jaký potenciál vlastně nabízí? Jaká je role zeleného vodíku v Česku? A jakou budoucnost má kogenerace bez ruského zemního plynu? Nejen o tom debatují v dalším dílu podcastu Pod Proudem Vladimír Hlavinka, ředitel společnosti TEDOM a Jan Fousek, ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT, předseda představenstva Solární asociace a člen představenstva Svazu moderní energetiky s moderátorkou Seznam Zpráv Marií Bastlovou. Celý podcast si můžete pustit na Spotify nebo Youtube kanále Svazu moderní energetiky.

AKUCAST: Nové technologie klopýtají o zastaralou legislativu

Petrem Kusým, členem rady Energetického regulačního úřadu, jsme si povídali o tom, co se aktuálně děje na trhu s elektrickou energií a plynem z pohledu ERÚ. Jak moc otřásly zkušenosti předchozích několika měsíců institutem DPI? Otevřeně jsme probrali i chybějící nové zdroje, jako je fotovoltaika, kogenerace, větrná energie a další. Dotkli jsme se i legislativních témat a potřeby trhu již zavést prvky moderní energetiky, jako je akumulace a flexibilita do energetického zákona. V neposlední řadě jsme si popovídali i o novém designu trhu a přípravě Nové tarifní struktury, která se již nad Energetickým regulačním úřadem zmítá několik let. Celý AKUCAST si můžete poslechnout na Spotify nebo Youtube kanále AKU-BAT.

AKUCAST: Unikátní autonomní nabíječky a vodíkové technologie

Nenechte si ujít další díl našeho AKUCASTU, tentokrát s Petrem Balcárkem ze společnosti TREMONDI. V roli moderátora je náš vedoucí technické pracovní skupiny, Ivan Trup. A o čem si pánové povídali? Především o tom, jak se tvůrce a výrobce řídící elektroniky pro automotive dostal k projektovému startupu GREENDEAL, jehož jádrem je ostrovní výroba a dodávka na bázi vodíkových technologií. Dozvíte se i o nápadu efektivního skladování a transportování vodíku v jeho nejkompaktnější formě – methanolu. Celý podcast si můžete poslechnout ZDE.

AKUCAST: Řízení spotřeby a výroby energií v průmyslu a budovách v praxi

Follow up po webináři Řízení výroby a spotřeby energií v průmyslu a budovách s Michalem Klečkou, zakladatelem GWL a AMWOLT a Tomášem Rendlou, CEO společnosti FLOWBOX. AKUCASTEM Vás provede Jan Fousek z asociace AKU-BAT a Daniel Ševčík z UNICORN. Povídali jsme si nejen o využití flexibility a jejích přínosech, ale i o jejím praktickém využití v průmyslu a budovách a o příležitostech, které uživatelům a investorům může přinést. Celý podcast si můžete pustit na našem Youtube kanále.  
1 2 3 9