Proč se stát členem

Členství v asociaci AKU-BAT CZ přináší členům možnost se přímo podílet na vyjednáváních se všemi relevantními institucemi ve snaze o změnu legislativního prostředí české energetiky.

Naše členská základna je oborově velmi diverzifikovaná. Zejména členové představenstva a vedoucí pracovních skupin jsou zástupci nejvýznamnějších oborů energetiky, jejichž hlasy jsou opravdu slyšet – na ministerstvech, státních institucích, v médiích. Spojení těchto důležitých lidí v jedné asociaci znamená vytvoření silného celku, který bude moci v rámci prosazení akumulace jako plnohodnotné součásti elektrizační soustavy opravdu něco změnit.

Podmínky členství

Členem spolku AKU-BAT se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba. Předpokladem pro udělení členství je souhlas se stanovami spolku a platebním řádem spolku.

O udělení členství rozhoduje výkonný ředitel na základě vyplněné písemné přihlášky žadatele a o tomto rozhodnutí informuje představenstvo spolku.

Členství v AKU-BATu oficiálně vzniká uhrazením členského příspěvku. Každý člen je povinen dodržovat stanovy a usnesení orgánů spolku. Členy, kteří jsou současně právnickými osobami, zastupuje při jednání v orgánech spolku jeden zástupce vykonávající práva a povinnosti člena.